זכאות

מידע ללקוחות כללית על הזכויות המגיעות להם בטיפולי השיניים מהלידה ועד לאחר הפנסיה. אילו טיפולים בחינם, אילו ניתנים בהנחות והדרכים למימוש הזכאות